GDPR

Jste dostatečně připraveni na gdpr?

Za porušení povinnosti správce a zpracovatele lze uložit pokutu až do výše 20 milionů € nebo u podniku až do výše 4 % celkového ročního obratu.

Co je gdpr

základní informace ohledně nového nařízení eu

GDPR – General Data Protection Regulation

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27.4. 2016

„O ochraně fyzických osob v souvislosti sezpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů“

GDPR přináší významné zpřísnění v oblasti nakládání s osobními údaji v porovnání se současným zákonem na ochranu osobních údajů 101/2000Sb.

Co nového přináší gdpr?

co nového přináší toto nařízení při práci s osobními údaji

Významné zpřísnění v oblasti nakládání s osobními údaji
v porovnání se současným zákonem na ochranu osobních údajů 101/2000Sb.

GDPR zároveň sjednocuje zákonnou ochranu nakládání s osobními údaji napříč EU.

Veškerá nezbytná opatření pro dosažení shody s nařízením GDPR musí být implementovány nejpozději 25.5.2018.

Regulovaná data
(osobní údaje, citlivé OÚ, pseudonymizace)

Posílená práva subjektů dat

Transparentnost a souhlas

Při nesplnění požadavků GDPR do 25.5.2018 hrozí pokuty až 20 milionů EUR nebo 4% ročního obratu společnosti (rozhoduje vyšší)!

koho se nařízení týká?

nařízení gdpr zasáhne téměř všechny společnosti

pokud odpovíte kladně na následující otázky...

... pak se vás gdpr určitě týká!

Gdpr ve vaší firmě

kde všude se s ním můžete setkat

S osobními údaji se ve své firmě můžete setkat častěji než byste jste čekali. Najdete je v různých počítačových systémech ale i v papírové podobě. Pracuje s nimi většina oddělení ve Vaší firmě. Jsou to osobní údaje fyzických osob - Vašich zákazníků, zaměstnanců či pouhých návštevníků Vaší kanceláře…

Jaké služby gdpr poskytujeme?

GDPR je komplexní problematika vyžadující komplexní kvalifikovaný team

Členové vedení našeho řešitelského teamu jsou experti disponující průřezově znalostmi a dovednostmi z více než jedné oblasti. Pro jednotlivé oblasti disponujeme specialisty s rozsáhlou znalostí problematiky GDPR. Tento náš team identifikuje všechny oblasti neshody kde Vaše firma nesplňuje požadavky GDPR a navrhne vhodná opatření k dosažení nápravy – shody s požadavky nařízení EU – GDPR.

Naši klienti

Cestování po Evropě | Super žena | Informace z Brna | Vše o pokeru | Vitalitis - vše pro vaše zdraví | Magazín o financích i15.cz